VÁCH TẮM KÍNH CƯỜNG LỰC KHÁNG KHUẨN

Kính màu kháng khuẩn ốp bếp

  6/6/2019

Kính màu kháng khuẩn ngăn chặn và loại bỏ 95-99% các vi khuẩn gây hại.
Lớp bề mặt của kính chống vi khuẩn tạo thành bởi nano bạc. ion Ag có tác dụng tự động tiêu diệt và loại bỏ vi khuẩn, nấm và nấm mốc.


Đọc tiếp

cửa kháng khuẩn phòng sạch

  6/6/2019

Cửa kháng khuẩn phòng sạch

Đọc tiếp

Cửa kính kháng khuẩn bệnh viện

  6/6/2019

Cửa kính kháng khuẩn bệnh viện


Đọc tiếp

vách kính kháng khuẩn nano bạc

  6/6/2019

vách kính kháng khuẩn nano bạc

Đọc tiếp

vách kính kháng khuẩn

  6/6/2019

vách kính kháng khuản

Đọc tiếp

Cửa kính kháng khuẩn nano bạc

  6/6/2019

Cửa kính kháng khuẩn, diệt 99% vi khuẩn

Đọc tiếp

Cửa kính kháng khuẩn

  6/6/2019

Cửa kính kháng khuẩn

Đọc tiếp